Thuisparken

Thuisparken logo

Voordelen voor gemeenten

Een Thuispark in uw gemeente biedt mogelijkheden.

Van senioren wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige woning aan zodat zij hier kunnen blijven wonen wanneer gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning én woonomgeving.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

De ondersteuning moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de zorgbehoevende persoon woont, maar personeelstekorten en een toenemende vraag zorgen ervoor dat er lange wachtrijen ontstaan.

Heel vervelend voor de inwoner en niet zelden lijdt het imago van de gemeente hieronder.

 

Wij hebbben veel ervaring opgedaan met WMO afdelingen, vergunningen en als schakel tussen zorgbehoevenden en gemeenten door het hele land.

We zijn bekend met de processen en de geldende wet- en regelgeving en zetten onze kennis graag in om in samenwerking met gemeenten een wederzijds beneficiaire overeenkomst te sluiten.

Waar bezuinigd moet worden, zoals in veel gemeenten, is samenwerking met een deskundige en financieel vaardige bouwonderneming essentieel om efficiënt de woonruimte en zorg te bieden waar burgers recht op hebben, tegen de best mogelijke financiële condities.

Hebt u een vraag?

Onze collega’s staan voor u klaar en helpen u graag verder.

Het voordeel van meer slagkracht

Gemeente als betrouwbare zorgpartner

Via de website van de gemeente kan een zorgbehoevende burger zonder ‘thuisoplossing’ zich aanmelden voor bemiddeling. Bij voldoende gegadigden kiezen we in samenspraak met de gemeente de optimale locatie voor het Thuispark. Indien nodig kan de bestemming worden aangepast naar het wonen in het kader van zorg (permanente bewoning voor ouderen met een lichamelijke beperking of mobiliteitsprobleem). 

Imagoboost

Gemeenten gebruiken de mankracht, kennis en professionaliteit van Thuisparken om optimale dienstverlening te bieden aan de burgers. Tijdens dit proces wordt de gemeente compleet ontzorgd.  Wij kunnen zelfs helpen bij het uitzoeken van de mogelijkheden voor subsidies en vergunningen. 

Doorstroom woningmarkt

De woningmarkt is al jaren problematisch. De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land is de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen, zoals appartementen*. Als dat soepel zou verlopen, zou de woningmarkt er een stuk beter voor staan. Dat zegt een meerderheid van gemeenten (55 procent), grote en kleine, in antwoord op vragen van de NOS en de regionale omroepen.

Als ouderen hun huis na het uitvliegen van de kinderen gemakkelijker zouden kunnen inwisselen voor een aantrekkelijke kleinere woning, zou het oude huis beschikbaar komen voor een nieuw gezin. Omdat er nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden zijn, gebeurt dat veel te weinig en stokt de woningmarkt, zeggen de gemeenten. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Limburg wordt het zo ervaren.

Met een Thuispark komt er een optie bij. Een Thuispark is sneller gerealiseerd dan een woonwijk. De gemeente kan samen met Thuisparken de volledige regie voeren, zonder stroperige procedures.

Het resultaat is een gezondere verhouding van generaties in de gemeente. Doordat ouderen beter kunnen doorstromen, kunnen gezinnen en starters beter aan een woning komen. Ook voor de locale economie is het voordelig om een evenwichtige mix van leeftijdscategorieën in een gemeente te hebben; betere doorstroom zorgt voor verbouwingen en bovendien verduurzaming van de woningen in de gemeente. Dit helpt de overheid op een natuurlijke manier zijn klimaatdoelstellingen te halen. In grote lijnen wordt een gemeente dus aantrekkelijker om te wonen.