Thuisparken

Thuisparken logo

Ontzorging door ervaring

Als gemeente wordt u volledig ontzorgd. Wij kennen de weg in gemeentelijke organisaties, de zorg én de bouw.

Gemeenten willen dat alle inwoners optimaal kunnen leven en participeren in de maatschappij. Ouderen vormen een steeds groter deel van de gemeenschap en daarbij is een aanzienlijk deel steeds minder in staat om volledig zelfstandig voor zichzelf te zorgen. Neem hierbij de woningnood en het personeelstekort in de zorg en het probleem krijgt er een dimensie bij. 

Dankzij Thuisparken komt er een mogelijkheid voor gemeenten om een stuk ongebruikte of verwaarloosde grond opnieuw te laten floreren.

Ons concept is erop gericht om mensen die niet meer volledig zelfstandig thuis kunnen wonen, een nieuwe woonruimte te bieden; centraal voorzien van ondersteuning op het gebied van (mantel)zorg.

Op een ongebruikt stuk gemeentegrond bouwen wij een park met hierop volledig autonome vrijstaande woningen, gezellig aan groene hofjes. Centraal op het Thuispark ligt het gezamenlijke facilitaire centrum; het zogenaamde Parkhart. Hier kunnen bewoners terecht voor bijvoorbeeld fysiotherapie, een zwembad, een huisarts, apotheek, een winkeltje voor de kleine boodschappen en een sociaal centrum, waar je gezellig wat kunt drinken met elkaar of bezoekers.

Wij verzorgen de volledige totstandkoming van het Thuispark; van concept tot oplevering en het faciliteren van de zorg. Het WMO-loket heeft er met ons een ervaren partner bij.

Mantelzorg aan de bewoners kan worden verleend door de eigen (klein-)kinderen of vrienden, als die in de buurt wonen. Maar dankzij de centrale verplegingspost en thuiszorg, is ook professionele zorg aan huis altijd en direct beschikbaar.

Bijkomend voordeel is dat doordat er woningen vrijkomen van de ouderen die op een Thuispark komen te wonen, de doorstroom in de krappe woningmarkt wordt bevorderd. Op deze manier is iedereen in onze maatschappij gebaat bij deze mooie woonvorm.

Hebt u een vraag?

Onze collega’s staan voor u klaar en helpen u graag verder.

Bouwexperts

Al sinds 2010 bouwen wij (mantel)zorgwoningen en hebben hierbij veel samengewerkt met gemeenten en overheden door het hele land. Ons team heeft niet alleen verstand van woningbouw, maar ook van gebiedsontwikkeling. Wij beschikken over ervaren projectleiders, planologen, milieuspecialisten en uitvoerders, die een Thuispark binnen budget en op tijd kunnen realiseren, met oog voor de omgeving. Kenmerkend voor een Thuispark is de natuurlijke omgeving; wij realiseren een thuispark daarom uitsluitend in mooie, rustige en groene gebieden. De grond die wij ter beschikking krijgen, gaan we ontwikkelen zodat mens én natuur er beter van worden. Hierbij hebben we aandacht voor biodiversiteit en bovendien historische en geografische aspecten. 

Volledig ontzorgd bij gebiedsontwikkeling

Gedurende het hele bouwproces nemen wij gemeenten de zorgen uit handen. Zo zorgen wij voor:

  • Uitwerken van schetsplannen tot Definitief Ontwerp en maatvast UitvoeringsOntwerp;
  • Afstemming met betrokkenen, aanwonenden en bedrijven;
  • Coördinatie met NUTS-partijen;
  • De sloop van bestaande opstallen, verhardingen en infrastructuur;
  • Bouw- en woonrijp maken van het gebied;
  • Grondwerk en aanleg waterpartijen;
  • Aanleg van parkeerterreinen, wandelpaden en fietspaden;
  • Terreininrichting: bruggen, groen, openbare verlichting, speelvoorzieningen.

Mantelzorgwoning op maat

De zorgwoningen die wij bouwen zijn kwalitatief vergelijkbaar met ‘normale’ woningen. Veel aanbieders van zorgwoningen bouwen veredelde chalets, maar wij willen de hoogst mogelijke niveau’s van comfort behalen voor onze klanten. Isolatiewaarden van vloeren, wanden en beglazing voldoen hierbij natuurlijk aan het Bouwbesluit. 

De woningen op een Thuispark zijn vrijstaand en vallen qua exterieur ontwerp binnen de formule, waarin wat keuzevrijheid is meegenomen. In het interieur maken we de woning geheel naar wens van de nieuwe bewoner(s). De mogelijkheden zijn vrijwel onbegrenst. Denk hierbij aan (luxe) keukenapparatuur, badkamers, maar ook klimaatbeheersing, domotica, beveiliging en natuurlijk de zorgvoorzieningen.

Veel bewoners zijn zo blij met hun woning, dat ze dat iedereen gunnen. Daarom stellen veel bewoners graag hun huis open voor u om een live kijkje te nemen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij u in de buurt? Neem dan snel contact met ons op.

Bevlogen zorgaanbieders

Wij zijn gedreven om ouderen de fijnst mogelijke toekomst te bieden. Dat betekent niet alleen een fijne, comfortabele woning op een mooie locatie, maar ook hoogkwalitatieve zorg waar dat nodig is. In beginsel faciliteren wij mantelzorg, maar voor mensen die geen uitgebreide sociale kring hebben (of hen niet willen belasten met een zorgtaak), bieden wij professionele centrale zorg aan.

Zorg met een gezicht

Zorgverlening is iets heel persoonlijks. Iets heel intiems. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen met een zorgbehoefte een aantal vaste zorgverleners om zich heen hebben, die ze vertrouwen. Persoonlijker dan mantelzorg wordt het niet; als je kinderen, familie of vrienden de zorg kunnen bieden die je nodig hebt, is dat natuurlijk fantastisch. Maar niet iedereen heeft die uitgebreide sociale omgeving of men wil geen beroep op hen doen voor bepaalde zorgtaken. 

Daarom heeft elk Thuispark een centraal gebouw, het Parkhart, waarin onder meer zorgverleners gevestigd zijn. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook huishoudelijke hulp. Inwoners krijgen een vaste zorgverlener toegewezen; zo wordt de zorg bijna net zo persoonlijk als van een mantelzorger.

Mogelijkheden voor het WMO-loket

Doordat wij grootschalig centrale zorg en huishoudelijke hulp inkopen, kunnen wij de verantwoordelijkheid van continuïteit dragen. Onze mensen zijn snel van de ene woning bij de volgende, kennen de bewoners, de woning en kunnen heel efficiënt werken. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de gelden die beschikbaar worden gesteld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Onze zorgverleners zijn het perfecte klankbord voor de toewijzing van het benodigd aantal uren hulp vanuit de WMO. In samenwerking met een Thuispark zijn gemeenten meer in control, kan er efficiënter worden gewerkt en het belangrijkst: kwetsbare inwoners krijgen de zorg die ze verdienen.