Thuisparken

Thuisparken logo

Alles wat u  wilt weten over het WMO-loket

U kunt zich bij uw gemeente melden als u ondersteuning wenst om langer thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente doet vervolgens onderzoek naar uw situatie en de uitslag van het onderzoek bepaalt in hoeverre u recht hebt op compensatie.

Samen met u en eventueel mensen in uw omgeving (bijvoorbeeld mantelzorgers), wordt gekeken naar uw situatie. Ook kunt u de gemeente vragen om een cliëntondersteuner bij de aanvraag voor voorzieningen waarmee u langer thuis kunt blijven wonen. Deze cliëntondersteuner is onafhankelijk en wordt gratis door uw gemeente geregeld.

Het onderzoek zal plaatsvinden binnen 6 weken naar uw aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. En naar wat u zelf nog kan. Ook wordt gevraagd of er mensen in uw sociale netwerk zijn die u kunnen helpen. Bovendien wordt in het onderzoek gekeken of u al hulp krijgt uit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Maatwerk of algemene voorziening

Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u op Regelhulp.nl.

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst.

Meer informatie over de voorzieningen vindt u op de website van de Rijksoverheid:

WMO Subsidie voor Mantelzorgwoning

Vanuit de WMO kunt u een vergoeding krijgen voor het realiseren van een (mantel)zorgwoning. Voorwaarde is dat de bewoner ook echt zorgbehoeftig is; alleen op basis van leeftijd is niet voldoende. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor het realiseren van een energie-neutrale woning. Dit loopt dan via uw gemeente of provincie.

Meer weten over het WMO-loket

Wilt u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en staan u graag met raad en daad bij. 

Volg ons op social
Nog niet uitgelezen?